Schoolgids 2023-2024

Alles wat je moet weten over onze school, vind je op deze website. Wil je toch meer informatie? Bijvoorbeeld over de geschiedenis van onze school? Of over onze kijk op onderwijs? Dan wijzen we je graag op onze schoolgids.

In onze schoolgids gaan we nóg dieper in op bepaalde onderwerpen. Ook vind je er handige overzichten, zoals de ouderbijdrage, de lessentabel en onze schoolregels.

Elk jaar laten wij in het schooljaarverslag zien wat er dat jaar is gebeurd, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst.