TOP-klas

Wil je je aanmelden voor de TOP-klas op het Maaslandcollege?

Dat kan vanaf maandag 18 maart digitaal op een speciale aanmeldwebsite.

Als dat niet lukt ben je op woensdag 27 of donderdag 28 maart met je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op het Maaslandcollege. Wij helpen je dan met de aanmelding.

Heb je vooraf nog vragen? Stel ze dan hier. Wil je meer inhoudelijke informatie over de TOP-klas, scroll dan door naar beneden.


TOP staat voor:

Toekomstgericht

De TOP-klas is een jaar waarin je je voorbereidt op het voortgezet onderwijs. Samen met jou maken we een routeplanner naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs. In deze routeplanner staan jouw ontwikkelvragen centraal. Op de route staan verschillende evaluatiemomenten waarop we samen terugblikken op wat eerst was en wat nu is. Daarnaast kijken we vooruit: Welke doelen hebben we gesteld? En wat is er nodig om deze doelen te bereiken?

Ontwikkeling

In de TOP-klas neem je een jaar de tijd om jezelf beter te leren kennen. Je krijgt je sterke kanten beter in beeld en je werkt daarnaast aan de punten waarin je graag beter wilt worden. Zo werk je samen met je coach en je medeleerlingen toe naar het einde van het jaar. We nemen ook bewust de tijd om te werken aan het ontwikkelen van creativiteit door middel van vakken als handvaardigheid, muziek en drama.

Persoonlijk

In de TOP-klas krijg je persoonlijke begeleiding gericht op je eigen leerdoelen. Deze doelen heb je samen met de coach en je ouders geformuleerd. We hebben hoge verwachtingen van jou, waarbij de coach jou stimuleert en motiveert om het beste uit jezelf te halen door aan te sluiten bij jouw kracht en kwaliteiten.


Leerlingprofiel

Er kunnen heel veel verschillende redenen zijn waarom de stap naar de middelbare school nog te groot is. Je bent vanaf start schooljaar 2024-2025, van harte welkom in de TOP-klas van het Maaslandcollege. Wij helpen en begeleiden jou bij je persoonlijke uitdagingen, zodat je daarna met meer zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden verder kunt.

Wanneer je je aanmeldt voor de TOP-klas kies je ervoor om een jaar extra uit te trekken om je te ontwikkelen, met als doel beter toegerust aan het voortgezet onderwijs te starten. Je kenmerkt je door een of meerdere van de onderstaande punten:

 • Je hebt een achterstand op een of meer onderdelen uit de set basisvaardigheden taal, rekenen, lezen.
 • Je voelt je nog te jong om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken.
 • Het organiseren en plannen lukt nog niet of nog niet goed genoeg.
 • Je weet best veel, maar vindt het te spannend om erover te vertellen.
 • Sommige vakken zijn heel makkelijk, maar andere vakken zijn ook nog best lastig, zodat bijvoorbeeld een extra jaartje rekenen of spellen helpt bij een goede overstap naar de middelbare school.
 • Je hebt last van faalangst, waardoor je blokkeert.
 • Je legt de lat erg hoog voor jezelf en vindt het daardoor spannend om naar school te gaan.
 • Je beheerst de stof vaak wel goed, maar weet nog niet hoe je eigenlijk moet leren voor een toets.
 • Je hebt een vervelende periode achter de rug, waardoor het met leren nog niet zo goed is gelukt.

Nieuw niveau-advies in maart:

Na een half jaar TOP-klas geven wij opnieuw een niveau-advies. Dit advies baseren wij op het advies van de basisschool en de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt in de TOP-klas. Daarom krijg je opnieuw een advies over het niveau waarop je kunt instromen. Dit niveau-advies zal altijd een dakpanadvies zijn (combinatie van twee niveaus in een klas : mavo/havo of havo/vwo).

Instroomniveau TOP-klas

 • Je komt in een heterogene klas net zoals op de basisschool. Dat betekent dat mavo, havo en vwo bij elkaar in de klas zitten.
 • Met een advies vmbo-t, havo of vwo ben je welkom in de TOP-klas. Heb je een dakpanadvies gekregen op het vmbo niveau KT dan ben je ook welkom.

Hoe ziet een dag eruit:

 • Elke ochtend start je met een check-in, waarin je samen met de coach of de docent bekijkt wat er gepland staat die dag, of het maken van het huiswerk gelukt is, of daar nog vragen over zijn, etc. Je sluit de dag af met een check-out waarin wordt teruggeblikt op de dag en voornemens voor morgen worden besproken.
 • Je houdt samen met de andere leerlingen uit de TOP-klas pauze op een eigen plek en eigen tijdstip. Daarmee zorgen we voor een rustig pauzemoment.
 • Voor elk vak is er een andere docent, zo wen je alvast aan het werken op de middelbare school.
 • Naast de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen staan ook de gewone vakken van een middelbare school op het rooster.
 • Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan hoe je opdrachten het beste aanpakt.
 • Als een hoofdstuk af is wordt het afgesloten met een toets, net als op de middelbare school, zodat je alvast kunt oefenen voor de brugklas volgend jaar.
 • Er is ruimte om tijd te besteden aan de dingen waarin je graag beter wilt worden. Dat kan zijn dat je extra tijd besteedt aan spelling of rekenen, maar je kunt ook kiezen uit concentratietraining of sociale vaardigheidstraining.
 • Het jaar delen we in verschillende periodes in. Na iedere periode hebben we samen met jou en ouders een driehoeks-gesprek. In dat gesprek bekijken we hoe het gaat en wat er belangrijk is voor de volgende periode.