Contact met ouder(s)/verzorger(s)

We betrekken je ouder(s)/verzorger(s) graag bij onze school. Waarom? Omdat jij hier een groot deel van je tijd doorbrengt. En je ouder(s)/verzorger(s) willen natuurlijk weten hoe het hier met je gaat.

Een goed contact met je ouder(s)/verzorger(s) vinden we superbelangrijk. Dus hebben ze behoefte aan informatie? Dan staat je coach voor jullie klaar. Ook onze afdelingsleiders, decanen, vakdocenten en begeleiders ondersteunen je als dat nodig is. Ook kan je coach zelf contact met je ouder(s)/verzorger(s) opnemen. Zo houden we de lijnen kort en weten we elkaar te vinden als het nodig is. 

Willen je ouder(s)/verzorger(s) een actieve(re) rol? Dan is een rol in de ouderraad, klankbordgroep of medezeggenschapsraad misschien wel een idee. 

We houden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte

We houden je ouder(s)/verzorger(s) het hele schooljaar op de hoogte van wat er speelt. Zo zijn ze bijvoorbeeld welkom bij:

  • De algemene ouderavond (aan het begin van ieder schooljaar)
  • De coachgesprekken
  • Een individueel gesprek met een vakdocent (wanneer een ouder/verzorger dat wenst)