De medezeggenschapsraad: wat houdt dat in?

De medezeggenschapsraad (MR) beslist mee over het beleid van onze school. Dat kan beleid zijn dat onze directie voorstelt, maar ook voorstellen van de MR zélf. De MR bestaat uit een (gekozen) vertegenwoordiging van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en schoolmedewerkers. Zij schakelen rechtstreeks met onze directieleden.

Daarnaast houdt de MR zich bezig met:

  • Het bevorderen van openheid 
  • Het bevorderen van onderling overleg 
  • Het waken voor discriminatie en ongelijke behandeling.

Meer weten over de medezeggenschapsraad? Stuur een mail naar: