Algemene ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we een algemene ouderavond. Daar praten we de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen bij over onze plannen voor dat jaar. Zo horen ze wat zij – en hun kinderen – van ons kunnen verwachten.

Algemene ouderavonden zijn voor ouder(s)/verzorger(s) niet verplicht. Maar we raden u sterk aan om ze te bezoeken. Enerzijds omdat we het leuk vinden om u op onze school te ontvangen. Anderzijds omdat het u een (nog) beter beeld geeft van de plek waar uw kind dagelijks naartoe gaat. Uiteraard kunt u op een algemene ouderavond ook vragen stellen aan onze coaches, decanen, afdelingsleiders en vakdocenten.