De ouderraad: wat houdt dat in?

De ouderraad (OR) is een belangrijk orgaan. Dankzij de OR horen we hoe onze leerlingen de regels en afspraken ervaren die op onze school gelden. Ook adviseren de OR-leden ons bij nieuwe plannen en bij de organisatie van activiteiten, zoals ons Open Huis, informatieavonden en de kerstactie. 

Wist u dat iedere leerling na zijn eindexamen een eindexamenboek ontvangt, als herinnering aan de school? Dit hebben we ingevoerd op initiatief van de ouderraad. Ouder(s)/verzorger(s) maken dus een verschil!

Meer weten over de ouderraad? Stuur een mail naar ouderraad@maaslandcollege.nl.