We respecteren je privacy

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Je naam, je adres, maar bijvoorbeeld ook je cijferlijsten en de telefoonnummers van je ouders.

Om zeker te weten dat scholen alles doen om je gegevens te beschermen, zijn er bepaalde regels. Die gelden voor alle scholen.