Onderwijs voor nieuwkomers uit Oekraïne

We zijn ons ervan bewust dat we als school een maatschappelijke taak vervullen. Iedereen heeft recht op onderwijs. We willen graag dat iedereen zich thuis voelt bij ons op school.

Samen met het Hooghuis hebben we de handen ineen geslagen om een passend onderwijsaanbod voor de nieuwkomers uit Oekraïne te realiseren. We staan in nauw contact met de Gemeente Oss en met de stichting Thuis in Oss.

Hieronder lichten we het stappenplan toe voor het aanmelden bij het voortgezet onderwijs in Oss en omgeving voor nieuwkomers uit Oekraïne tussen de 12 en 18 jaar.

Voor meer informatie kun je bellen naar: 0412-224160 of mailen naar: isk@hethooghuis.nl. 

Stap 1.

Bellen naar: 0412-224160

Stap 2.

Je krijgt een inschrijfformulier toegestuurd

Stap 3.

Warm welkom & intakegesprek


We are aware that as a school we fulfill a social task. Everyone has the right to education. We want everyone to feel at home at our school.

Together with het Hooghuis we have joined forces to realize a suitable educational offer for the newcomers from Ukraine. We are in close contact with the Municipality of Oss and with the foundation At home in Oss.

Below we explain the step-by-step plan for registering for secondary education in Oss and the surrounding area for newcomers from Ukraine between the ages of 12 and 18.

For more information, please call: 0412-224160 or email: isk@hethooghuis.nl.

Step 1.

Call to: 0412-224160

Step 2.

You will be sent a registration form

Step 3.

Warm welcome & intake interview


Ми усвідомлюємо, що як шкільна ми виконуємо соціальне завдання. Кожен має право на освіту. Ми хочемо, щоб у нашій школі кожен відчував себе як вдома.

Разом з Маасландський коледж ми об'єднали зусилля, щоб реалізувати відповідну освітню пропозицію для новачків з України. Ми перебуваємо в тісному контакті з Муніципалітет Осс і з фундаментом Вдома в Ос.

Нижче ми пояснюємо покроковий план реєстрації на середню освіту в Оссі та околицях для новачків з України віком від 12 до 18 років.

За додатковою інформацією телефонуйте: 0412-224160 або електронною поштою: isk@hethooghuis.nl.

Крок 1.

Телефонуйте за номером: 0412-224160

Крок 2.

Вам буде надіслано реєстраційну форму

Крок 3.

Теплий прийом та співбесіда