Wie zijn wij?

Het Maaslandcollege is een moderne school voor mavo, havo en vwo met veel aandacht voor de internationale wereld om ons heen. Je krijgt er onderwijs dat bij jou past. Wij dagen je uit je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Dat doen we op een school die veilig is en waar duidelijkheid en respect voor elkaar heel belangrijk zijn.


Jonge mensen nemen wij serieus. We geven jou de instrumenten om de wereld te gaan veroveren. Dat doen we natuurlijk allereerst met uitstekend onderwijs met onder meer een hoogwaardige bètaopleiding, tweetalig onderwijs voor alle richtingen en de inzet van digitale hulpmiddelen. En ook met een gevarieerd programma voor sport en cultuur en met internationale uitwisselingen. Op een school waar je je thuis voelt.


Maaslandcollege is de enige officiële tweetalige seniorschool in deze regio. Daar zijn we trots op!


Dit is een school waar het echt om jou draait, waarbij jouw talenten, interesses en ontwikkeling centraal staan, waar mensen werken die samen voor jou ’gaan’ en die zorgen voor een geweldige en veelzijdige voorbereiding op jouw toekomst. Van harte welkom op het Maaslandcollege.


Namens team Maaslandcollege,


Ivo Vis, rector