Veiligheid

Wij willen graag dat jij je prettig voelt op school. Veiligheid is daar een onderdeel van. Daarom zorgen we voor voldoende toezicht in de pauzes en zijn er geen tussenuren waarin je niets te doen hebt. Als er een docent ziek is, zorgen we voor een vervanger.


Verder kun je met vragen en problemen altijd bij je mentor en de vertrouwensgroep terecht.


Maar jij draagt zelf natuurlijk ook bij aan de veiligheid. We houden de school netjes en verwachten van iedereen respect voor elkaar en elkaars spullen.


Natuurlijk maken we ook afspraken met elkaar zoals over pesten in een pestprotocol. En in ons social media protocol hebben we bijvoorbeeld vastgelegd dat je geen geluids- of beeldopnamen van anderen verspreidt.


Wij gaan op het Maaslandcollege zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers. Hoe we dat doen staat onder andere beschreven in dit document van de vereniging waartoe het Maaslandcollege behoort.