Kort verlof aanvragen

Dit formulier is voor het aanvragen van kort verlof. Dat kan bijvoorbeeld als je naar de tandarts of de orthodontist moet.

Voor bijzonder verlof voor bijvoorbeeld het huwelijk van een familielid, ernstige familiegebeurtenissen, rij- of theorie-examen of ziekenhuisopname dienen je ouders een schriftelijk verzoek in bij de afdelingsleider. De afdelingsleider zal dan contact met u opnemen over de mogelijkheden. Meer informatie over het aanvragen van bijzonder verlof vind je hier.

Als je ziek bent, dan kunnen je ouders dat zelf in Magister invoeren. Ook kunnen ze tussen 8:00 en 8:30 uur bellen met de school.

Persoonsgegevens

Opties