De sectorraad: wat houdt dat in?

In de sectorraad praat u als ouder/verzorger mee over de gang van zaken binnen de afdeling. U evalueert bijvoorbeeld (samen met de afdelingsleider) de activiteiten en het onderwijs in de betreffende afdeling. We hebben vijf sectorraden:

  • Havo bovenbouw (klassen 4, 5)
  • Vwo bovenbouw (klassen 4, 5, 6) 
  • Mavo bovenbouw (klassen 3, 4)
  • Tto onderbouw (klassen 1, 2, 3 hv) 
  • Nto onderbouw (klassen 1, 2, 3 hv)

Meer weten over de sectorraad? Neem dan contact op met de afdelingsleider.