Veiligheid

Om goed te kunnen presteren op school moet een leerling zichzelf prettig en dus veilig voelen. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze veiligheid. Dat doen we door erop toe te zien dat:


  • Er voldoende toezicht is in de pauze in en om de school;
  • Er een vertrouwensgroep is van docenten en andere deskundigen waar de leerling terecht kan met eventuele problemen;
  • Iedere klas een mentor heeft die klaarstaat om de leerlingen te helpen;
  • Er geen tussenuren zijn waarin de leerling niks omhanden heeft of waardoor de leerling langer op school moet blijven;
  • Er bij ziekte van een docent altijd een vervanger is.

Wij nemen onze taak serieus, maar we vragen daarnaast aan iedere leerling op het Maaslandcollege om een bijdrage te leveren aan ieders veiligheid door de volgende regels na te leven:


  • Heb respect voor anderen, ook al hebben zij een andere achtergrond of ben je het niet met hen eens;
  • Blijf van elkaar en elkaars spullen af;
  • We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnamen van anderen;
  • We gebruiken de school zoals hij bedoeld is en houden hem samen netjes;
  • We pauzeren samen op school.