Op de hoogte blijven

Wij betrekken u graag bij onze school. Hier brengt uw kind immers een groot deel van de tijd door. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij essentieel.
Wij houden u gedurende het schooljaar actief op de hoogte.


  • De verschillende leerjaren kennen allemaal een algemene ouderavond per jaar.
  • Na de verschillende perioderapporten vinden er mentorgesprekken plaats.
  • Na de tweede periode bestaat voor de ouders van alle klassen de mogelijkheid individueel met een vakdocent te spreken. (Dat kan overigens altijd).
  • In de leerjaren waarin het vakkenpakket wordt gekozen of de profiel-, sector- of richtingkeuze plaatsvindt, is er na de derde periode een individuele ouderavond met vakdocenten, waarop de gegeven adviezen kunnen worden toegelicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om het geheel van adviezen te bespreken met de mentor.
  • Onze school is laagdrempelig voor ouders. Afdelingsleiders, decanen, mentoren, vakdocenten en begeleiders zijn altijd bereid om u informatie te verstrekken. Ook kan de mentor zelf contact met u opnemen. De lijnen zijn op die manier kort en direct en dat is in het belang van onze leerlingen.

Op Magister kunt u op elk moment de behaalde cijfers en andere gegevens van uw kind inzien en komt u nooit voor verrassingen te staan. U kunt zich via Magister ook aanmelden voor ouderavonden.