Afwezig, te laat, verlof

Alle leerlingen zijn verplicht om de lessen te volgen. Bij het maken van afspraken voor buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld voor werk of sport) moet er rekening mee worden gehouden dat het lesrooster in de loop van het schooljaar gewijzigd kan worden. Buitenschoolse activiteiten zijn nooit een excuus om lessen te verzuimen.


Afwezig

Als een leerling één of meerdere lessen niet kan volgen, bijvoorbeeld door ziekte, doktersbezoek of familieomstandigheden, verwachten wij dat de ouders of verzorgers de school zo spoedig mogelijk informeren. Dat kan via een telefoontje naar school voor aanvang van het eerste uur. Daarnaast geven de ouders bij terugkomst van de leerling op school via de afwezigheidsverklaring achterin de kw-planner de reden van het verzuim aan. Voor de leerlingen van de eerste twee leerjaren en 3tto zit deze afwezigheidsverklaring in de agendaplanner.


Te laat

  • Komt een leerling minder dan tien minuten te laat op school, dan gaat hij/zij gewoon naar de les. De docent vermeldt  in het leerlingvolgsysteem dat de leerling te laat is in de les. De leerling meldt zich vervolgens de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.
  • Is de leerling meer dan tien minuten te laat, dat meldt hij/zij zich bij de conciërge en wordt er een afspraak gemaakt om een uur na te komen. Daarnaast meldt hij/zij zich de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.
  • Is de leerling een heel uur te laat, dan meldt hij/zij zich bij de conciërge en en wordt er een afspraak gemaakt om twee uren na te komen.

Verlof

Voor alle vormen van verlof dienen de ouders of verzorgers van de leerling een schriftelijk verzoek naar de afdelingsleider te sturen. Ook wanneer ouders gebruik willen maken van de ‘Verlofregeling schoolbezoek’ dan moet een verzoek schriftelijk en tijdig worden ingediend bij de afdelingsleider.