Afwezig / te laat / verlof

Algemeen

De leerlingen zijn verplicht om de lessen volgens rooster te volgen. Ouders/verzorgers dienen er rekening mee te houden dat het rooster gewijzigd kan worden, waardoor begin- en eindtijden kunnen veranderen. Afspraken voor niet-schoolse activiteiten, zoals bijbaantje of sporten, kunnen pas na 17.00 uur worden gemaakt.


Afwezig door ziekte

Afwezigheid van een leerling door ziekte dient op de eerste verzuimdag digitaal via Magister (uitleg op deze site) of telefonisch (0412-667070) aan de school te worden gemeld tussen 08.00 uur en 8.30 uur.
Met behulp van de absentiebrief moet de leerling na afloop van zijn/haar afwezigheid, op het eerste moment van terugkomst op school, ingevuld en door een van de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend inleveren bij de receptie. De absentiebrief is te downloaden door op de link te klikken.


Te laat

Bij een ongeldige reden dient de leerling zich de volgende morgen voor 08.00 uur te melden. Dit komt automatisch via Magister in het rooster van de leerling te staan. Denkt de leerling een geldige reden te hebben, dan kan de leerling zich later op de dag melden bij de hoofdconciërge. Deze stelt vast of de leerling inderdaad een geldige reden had en verwijdert de melding uit Magister.Als een leerling te laat in de les komt, meldt hij/zij zich eerst bij de receptie. Met behulp van de schoolpas legt de receptie de melding vast in Magister en krijgt de leerling een ‘te laat’ briefje mee. Alleen met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les.


Verlof

Kort verlof in verband met afspraak
Als een leerling tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan (tand)arts of vanwege een andere zeer dringende afspraak, dan dient dit voor vertrek door middel van het ingevulde en ondertekende absentiebriefje bij de receptie meegedeeld te worden. Afspraken tijdens schooluren dienen altijd tot een minimum te worden beperkt.
Bijzonder verlof
Alle andere vormen van (bijzonder) verlof dienen te allen tijde schriftelijk van te voren worden aangevraagd, voorzien van de datum en de handtekening van de ouder(s) en/of verzorger(s). Het verlofverzoek moet worden afgegeven bij de afdelingsleider, die verder zorgdraagt voor het verdere verloop van de procedure. Gaat het om verlof vanwege het werk van één van de ouder(s)/verzorger(s) dan levert u naast het verlofverzoek ook een ingevulde accountantsverklaring in.

Blessurebriefje
Als een leerling door een blessure niet mee kan doen aan de lessen Sport en Beweging, dan kan de blessurebrief worden gedownload en ingevuld.