Afwezig / te laat / verlof

Afwezig

Als een leerling één of meerdere lessen niet kan volgen, bijvoorbeeld door ziekte, doktersbezoek of familieomstandigheden, stellen wij het op prijs als u ons daar zo spoedig mogelijk over informeert. Dat kan via een telefoontje naar school voor aanvang van het eerste uur (0412 66 70 70). Bij terugkomst op school kunt u via de afwezigheidsverklaring achterin de kw-planner van uw kind de reden van het verzuim aangeven. Voor de leerlingen van de eerste twee leerjaren en 3tto zit deze afwezigheidsverklaring in de agendaplanner.


Te laat

Komt een leerling minder dan tien minuten te laat op school, dan gaat hij/zij gewoon naar de les. De docent vermeldt in het leerlingvolgsysteem dat de leerling te laat is in de les. De leerling meldt zich vervolgens de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.
Is de leerling meer dan tien minuten te laat, dat meldt hij/zij zich bij de conciërge en wordt er een afspraak gemaakt om een uur na te komen. Daarnaast meldt hij/zij zich de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.
Is de leerling een heel uur te laat, dan meldt hij/zij zich bij de conciërge en wordt er een afspraak gemaakt om twee uren na te komen.


Verlof

Voor alle vormen van verlof kunt u een schriftelijk verzoek naar de afdelingsleider sturen. Dat geldt ook wanneer u gebruik wilt maken van de ‘Verlofregeling schoolbezoek’ .