Vacature conrector

Het Maaslandcollege in Oss zoekt een stevige, ervaren en kundige conrector.

OMO

Het Maaslandcollege is een van de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. Het bevoegd gezag van de school berust bij het bestuur van OMO. Het Maaslandcollege geeft als onderdeel van de vereniging OMO uitvoering aan en maakt gebruik van het strategisch beleid, Koers 2023 en het ontwikkelkader van de vereniging OMO.

Het Maaslandcollege

Het Maaslandcollege is een scholengemeenschap van mavo, havo, vwo en tweetalig mavo, havo en vwo en telt nu 1170 leerlingen en 135 medewerkers. De schoolleiding bestaat uit de rector, een conrector en vier afdelingsleiders. De conrector is onder meer verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en – kwaliteit. De afdelingsleiders dragen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen hun afdeling en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, personeel en de leerlingen binnen de afdeling.

Missie en visie

Op het Maaslandcollege worden leerlingen begeleid in het nemen van eigen regie op hun ontwikkeling. Ons onderwijs is uitdagend en stimuleert leerlingen een diploma te halen passend bij hun talenten ambities en mogelijkheden. Hier organiseren we samen het onderwijs en leren we allen van en met elkaar zodat leerlingen uitgroeien tot sociale zelfbewuste en veerkrachtige jongeren.

Onze visie

 • Jezelf ontwikkelen doe je het best in een veilige omgeving waarin je je gezien en gehoord voelt, waar mensen je kennen en waar je je geaccepteerd en thuis voelt.
 • In ons onderwijs stimuleren en faciliteren we zelfreflectie, zodat school een plek is waar je vanuit jouw nieuwsgierigheid kunt ontdekken wie je bent, waar je voor staat, wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
 • Op school dagen we je uit om vanuit een rijk aanbod, te kiezen wat het best bij je past en daar verantwoordelijkheid over te nemen, met het veilige vangnet van de docenten en klasgenoten om je heen.
 • Ons onderwijs maken wij samen met organisaties en bedrijven, nationaal en internationaal vanuit de overtuiging dat onderwijs en samenleving elkaar versterken in elkaars opdracht rondom burgerschap.
 • We bundelen onze krachten en werken samen aan een professionele ontwikkeling van iedereen.
 • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Onze kernwaarden die passen bij deze visie zijn:

 • Wij bieden een open leer- en werkomgeving.
 • Wij creëren mogelijkheden tot persoonlijke groei van leerlingen en medewerkers.
 • Wij leren leerlingen keuzes te maken.
 • Wij zien de leerling.
 • Wij zijn in verbinding met de bedrijven, organisaties in de stad Oss, de regio en de wereld.

Profilering

Wij hebben een stevig internationaliseringsprogramma voor het Nederlandstalig en tweetalig onderwijs in de bovenbouw, waarmee onze leerlingen kennis maken met andere culturen passend bij ons eigen internationale karakter en dat van onze omgeving. Het Maaslandcollege biedt de kans om tweetalig mavo, havo of vwo te volgen. Het zijn opleidingen die voor een groot gedeelte in het Engels worden gegeven.

Daarnaast biedt het Maaslandcollege de Brugroute aan, onderwijs dat we buiten de eigen klas organiseren. Leerlingen uit verschillende klassen en jaarlagen (groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het Maaslandcollege) ontmoeten elkaar en werken samen aan thema’s. Ze leren ontwerp- en onderzoeksvaardigheden aan en doen extra (vak)kennis op. Al doende ontwikkelen ze hun basis- en 21ste -eeuwse vaardigheden. De thema’s zijn contextrijk.

Daarnaast passen wij ons onderwijs aan door aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe leerweg en praktijkhavo. Met praktijkgericht onderwijs, waar we werken met levensechte opdrachten bereiden we onze leerlingen beter voor op beroepskeuze en manier van werken in het mbo en hbo. Onze beroepsroute is de basis van waaruit wij de nieuwe leerweg invulling geven. We werken aan zowel de nieuwe leerweg Mavo (MRM) als aan de Beroepsroute Havo.

Voor het vwo, dat voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs, breiden we ons programma Maasland Academy Future – Focus uit zodat ook op het vwo vaardigheden passend bij het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek en ontwerp aangeleerd worden.

Dit is een korte samenvatting. Meer informatie over de vacature en de procedure is te vinden op deze site.