Begeleiding

Extra ondersteuning op het Maaslandcollege - Passend onderwijs en Trajectvoorziening


Op het Maaslandcollege ondersteunen we onze leerlingen. Of je nu een extra uitdaging nodig hebt of juist wat extra hulp. Die extra hulp krijg je allereerst van mentoren en vakdocenten, maar we kennen ook nog andere vormen van begeleiding: de trajectvoorziening. De trajectvoorziening is er voor leerlingen die tijdelijk wat meer steun nodig hebben om goed mee te kunnen komen op school. Een steuntje in de rug, dus. Dit kan bij leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. Je kunt dan denken aan (groeps)begeleidingen en trainingen. Die zijn altijd in nauwe samenwerking met je mentor en je ouders. Want een goed contact en een goede samenwerking met je ouders vinden we belangrijk. Hoe de begeleiding eruitziet en hoe lang die duurt, hangt af van wat je nodig hebt. Het traject is altijd op maat. De ondersteuning wordt verzorgd door begeleiders in de school.


Begeleidingsvormen


Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, is er de Talententraining en kunnen we een individueel maatwerktraject aanbieden. In de brugklas kun je deelnemen aan de talententraining, waarin extra aandacht is voor hoogbegaafdheid.
In de training wordt onder andere aandacht besteed aan: welke talenten heb ik?, welke leerstrategieën kan ik inzetten bij het leren en welke hobbels kan ik tegenkomen op het Maaslandcollege en wat kan ik dan doen?


Leerlingen met leerproblemen ondersteunen we onder andere door het aanbieden van:


 • Studiebegeleiding:
  Gericht op het leren plannen en ‘leren leren’;
 • Rekenbegeleiding;
 • Spelling- en leesbegeleiding;
 • NT2-begeleiding;
 • Dyslexiebegeleiding:
  Voor dyslectische leerlingen is er in het eerste leerjaar een speciale begeleiding opgezet onder begeleiding van de dyslexiecoach. Leerlingen met dyslexie uit hogere leerjaren kunnen bij vragen altijd een beroep doen op de zorgcoördinator of de dyslexiecoach;
 • Dyscalculiebegeleiding:
  Leerlingen met dyscalculie worden gekoppeld aan de dyscalculiecoach. Zij kunnen met vragen bij de dyscalculiecoach terecht;
 • Motorische Remedial Teaching (MRT):
  Leerlingen die motorisch minder vaardig zijn, kunnen een beroep doen op motorische remedial teaching. Deze begeleiding vindt in een kleine groep plaats en richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van de leerling;
 • Individuele begeleiding:
  In samenspraak met leerling en ouders wordt in beeld gebracht wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn, bijvoorbeeld van leerlingen met AD(H)D, autisme of een leerstoornis, en wordt een zo passend mogelijk (maatwerk)traject uitgezet;

Sociaal-emotioneel en gedrag


Ook aan leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen bieden wij gericht ondersteuning.


 • Faalangstreductietraining:
  Leerlingen met faalangst of examenvrees kunnen deelnemen aan de faalangstreductietraining.
 • Sociale vaardigheidstraining:
  Om de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken bieden we een sociale vaardigheidstraining aan.
 • Op Volle Kracht:
  Leerlingen met somberheidsklachten kunnen deelnemen aan het preventieprogramma Op Volle Kracht (in samenwerking met de GGZ Oost Brabant en de Radboud Universiteit). In de training leer je hoe je gedachten invloed hebben op hoe je je voelt. Door je gedachten te veranderen, kun je er dus voor zorgen dat je je beter voelt.
 • Hellup-groep:
  De Hellup-groep, een vorm van psychosociale begeleiding, bestaat uit docenten waarbij je je verhaal kwijt kunt en over je probleem kunt praten. Je krijgt hulp bij het zoeken naar oplossingen.
 • Individuele begeleiding:
  In samenspraak met leerling en ouders wordt in beeld gebracht wat de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en wordt een zo passend mogelijk (maatwerk)traject uitgezet, zowel gericht op didactische als sociaal-emotionele doelen.

Voor meer informatie over de ondersteuningsstructuur van het Maaslandcollege en de inhoud van de verschillende begeleidingsvormen verwijzen we naar het schoolondersteuningsprofiel.


Koersklas: extra ondersteuning binnen een reguliere VO-school


Soms blijkt tijdens de schoolloopbaan of bij de aanmelding dat de ondersteuning (reguliere begeleiding en trajectvoorziening) niet voldoende is om goed mee te kunnen komen op school. Voor leerlingen die op school extra structuur, nabijheid en veiligheid nodig hebben is er de koersklas. Dat is een kleinere klas op een reguliere VO-school met extra aandacht voor jouw didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling. De samenwerkende scholen in Oss en omgeving hebben met elkaar afgesproken op welke locaties er koersklassen zijn. De koersklassen zijn zo verdeeld over de regio dat je zo dicht mogelijk bij huis naar school kunt.


Op het Maaslandcollege is er geen koersklas. Het Maaslandcollege werkt daarvoor samen met de andere scholen in Oss en de regio om leerlingen een passende plek te geven. Ouders kunnen je niet zelf aanmelden voor een koersklas. Je schrijft je altijd eerst in bij de school van je voorkeur. Als ouders en/of de basisschool verwachten dat je deze extra ondersteuning nodig hebt, kunnen ze dit tijdens of voor de aanmelding wel benoemen. Samen met school en ouders bekijken we welke ondersteuning het meest passend voor je is.


Zie voor meer informatie over de koersklassen de site van het samenwerkingsverband (www.swvvo3006.nl).


Vragen?


Heeft uw kind een extra ondersteuningsbehoefte en wilt u meer weten over de ondersteuningsmogelijkheden van het Maaslandcollege, dan kunt u contact opnemen met zorgcoördinator mevrouw L. Lieftink (e-mail: l.lieftink@maaslandcollege.nl, telefoonnummer: 0412-667070)