Onderwijsbeleid en kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Onze school werkt voortdurend aan haar kwaliteit. Leidraad daarbij is wat ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen, maar ook de overheid van ons verwachten.


In onze kwaliteitszorg draait het om vijf vragen: Doen we de goede dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? En wat gaan we doen met de uitkomsten van onze metingen? Het systematisch beantwoorden van die vragen, uitvoeren van verbeterplannen en de cyclus opnieuw doorlopen, moet leiden tot continue verbetering. We kijken voor onze resultaten niet alleen naar de cijfers. Het gaat er ook om of onze leerlingen zich veilig voelen, of ze goed met elkaar omgaan en goed begeleid worden.


Scholen op de kaart

Het Maaslandcollege neemt deel aan ‘Scholen op de kaart’. Dit geeft onder andere een overzicht van het onderwijsbeleid, de onderwijsprestaties en de waardering van onze school. Schoolplan, schoolondersteuningsprofiel, slagingspercentages, tevredenheidsonderzoeken en andere aspecten van onze school kunt u via de onderstaande link raadplegen. Deze informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de school zelf.


Het Maaslandcollege op de site 'Scholen op de kaart'