9 juli 2021
Ivo Vis vertrekt als rector Maaslandcollege

Ivo Vis vertrekt als rector Maaslandcollege


Per 1 september 2021 neemt Ivo Vis na 5 jaar afscheid als rector van het Maaslandcollege. Ivo heeft de afgelopen jaren met volle overgave gewerkt aan de introductie van gepersonaliseerd leren en de succesvolle lancering van het onderwijsconcept GO.

Ivo Vis: "De school heeft nu behoefte aan leiderschap gericht op borgen en stabiliseren. Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik mijn passie voor het bouwen aan modem onderwijs kan gaan inzetten."


Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur vereniging OMO: "Ik heb zeer veel waardering voor al het goede dat Ivo op het Maasland heeft bereikt en respecteer vanzelfsprekendzijn besluit. Zo spoedig mogelijk wordt de procedure voor zijn opvo/qinq qestart, tot die ti jd treedt Jan van Pelt op als waarnemend rector."Terug naar nieuwsoverzicht