9 juli 2021
Nieuw in schooljaar 2021-2022: De Brugroute!

Nieuw in schooljaar 2021-2022: De Brugroute!


Vanaf het schooljaar 2021-2022 starten basisschool Hertogin Johanna V en het Maaslandcollege met iets nieuws: het leerlab De Brugroute! Dit is een innovatief onderwijsprogramma waarbij leerlingen vanaf groep 7 tot en met de 2e klas elkaar ontmoeten en samenwerken aan (inter)nationale thema’s. In een veilige setting prikkelen we hun nieuwsgierigheid en krijgen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen. De leerkrachten van Hertogin Johanna V en de docenten van het Maaslandcollege geven samen vorm aan de pilot en coachen de leerlingen vanuit het GO-concept, waarin onderwijs op maat en eigenaarschap centraal staan. Met De Brugroute zetten we een volgende stap naar een doorgaande leerlijn in Oss.

De Brugroute in de praktijk

Het onderwijsprogramma van De Brugroute is verdeeld over vier periodes van zes weken. In elke periode vindt onderwijsontmoeting plaats binnen een community: een gemixt gezelschap van 16 tot 20 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs die met en van elkaar leren over wereldwijde thema’s. Ze beleven, doen kennis en nieuwe vaardigheden op en werken tegelijkertijd aan kerndoelen van het voortgezet onderwijs. Elke periode heeft een ander thema: Kracht & Energie, Groei & Leven, Tijd & Ruimte en Taal & Communicatie. Bijzonder aan De Brugroute is dat niet het niveau van de leerlingen centraal staat, maar hun motivatie en interesse. Deelname is dus niet verplicht. Leerkrachten en docenten van beide scholen werken samen met de leerlingen aan hun leerdoelen; daarnaast zoeken we volop samenwerking met partners als bedrijven, hogescholen en de gemeente.


Goede ervaringen

Sinds schooljaar 2020-2021 krijgen leerlingen van groep 7 en 8 van Hertogin Johanna V al Engels en gym van vakdocenten van het Maaslandcollege. De ervaringen van zowel leerlingen, leerkrachten als docenten zijn zo positief dat De Brugroute een logisch vervolg is op de samenwerking. Hiermee verlagen we de drempel tussen primair en voortgezet onderwijs en kunnen leerlingen in een veilige omgeving groeien op hun eigen niveau en tegelijkertijd leren van en met elkaar. Dat geldt niet alleen voor leerlingen: ook leerkrachten en docenten weten elkaar volop te vinden bij het vormgeven van een doorgaande leerlijn.


Deelname aan De Brugroute: hoe gaat dat?

Voordat er een nieuwe periode start informeren we de leerlingen over het thema. Deelname aan De Brugroute is niet verplicht; de leerlingen die geïnteresseerd zijn melden zich aan door een motivatieopdracht te maken. De coach bepaalt vervolgens of een leerling mee kan doen.
De Brugroute is zes weken lang op dinsdag, van 12.30 tot 14.30 uur.

Natuurlijk geven we voor de start meer praktische informatie aan zowel de leerlingen als hun ouders. U gaat er dus nog meer over horen en lezen.


Doorontwikkeling

Na de zomervakantie van 2021 start basisschool Hertogin Johanna V ook met korte projecten voor alle leerlingen van groep 7 en 8. Op die manier krijgen zij alvast een voorproefje van de thema’s, binnen de eigen vertrouwde basisschoolklas. Ook bij die projecten zijn enkele docenten van het Maaslandcollege betrokken, zodat we echt samen bouwen aan een doorgaande leerlijn voor de leerlingen in Oss. Alle ervaringen die de beide scholen het komende jaar opdoen met De Brugroute gaan we monitoren en gebruiken voor de doorontwikkeling. Leerkrachten, docenten, leerlingen, ouders, medezeggenschapsorganen, de beide besturen en partijen als de gemeente zullen we daarbij nadrukkelijk betrekken.


Vragen of meer weten?

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op met de coach van uw kind. Meer zien? In onderstaand filmpje vertellen we kort meer over De Brugroute. U kunt hier ook de flyer voor leerlingen downloaden.
Terug naar nieuwsoverzicht