Maatschappelijke stage

Op school brengen de leerlingen een groot gedeelte van hun tijd door. Afgezien van het behalen van een diploma, leidt het Maaslandcollege haar leerlingen op tot goede burgers die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit heet

'actief burgerschap'. Leerlingen actief burgerschap leren is belangrijk, want op deze manier leren zij een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Leerlingen ervaren daarnaast dat het best leuk is om iets voor anderen te doen en daar waardering voor te krijgen.


Hoe ziet dat ‘actief burgerschap’ er in de praktijk uit?

In de derde klas mogen de leerlingen kiezen uit een aantal activiteiten, waar ze in de loop van dat jaar ongeveer 20 uren mee bezig zijn. Van die activiteiten maakt iedere leerling een verslag, dat wordt bewaard in een ‘sociaal curriculum’. En dat wordt uiteindelijk weer uitgereikt bij het diploma.


Uit welke activiteiten kan de leerling kiezen?

De leerlingen kunnen een keuze maken uit verschillende activiteiten. Ze kunnen een activiteit binnen school kiezen, bijvoorbeeld het helpen van jongere leerlingen met hun huiswerk. Maar ze kunnen ook een activiteit buiten school kiezen, zoals het meedoen aan het project ‘Buurthulp’, of het assisteren van de leiding bij een sportvereniging. Er zijn tal van mogelijkheden.   


Worden die activiteiten betaald?

Nee, de activiteiten worden niet betaald. Met de maatschappelijke stage willen we juist laten zien dat het fijn kan zijn om anderen te helpen, ook als dat niet wordt betaald. Het gaat erom dat leerlingen goede ervaringen opdoen op het gebied van actief burgerschap, zodat zij ervaren dat het fijn kan zijn om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.