vwo

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) vraagt om leerlingen die nieuwsgierig zijn, op onderzoek uit willen gaan en die bereid zijn om na te denken. Onze vwo-leerlingen (de reguliere leerlingen zowel als de tweetalige vwo-leerlingen) worden uitgedaagd in onderzoeksmodules. Elke periode van een schooljaar staat in de onderbouw (de eerste drie leerjaren) een vak centraal en binnen dat vakgebied wordt een speciaal onderzoeksprogramma aangeboden. Kennis, vaardigheden en algemene ontwikkeling worden hiermee vergroot.
Van onze leerlingen verwachten we een actieve houding. Meedoen in plaats van afwachten. Zelf nadenken in plaats van anderen laten denken. Maar vooral de motivatie om iets meer te willen weten over allerlei onderwerpen.
In de bovenbouw (de laatste drie leerjaren van deze zesjarige opleiding) gaan we dit verder uitbouwen. We bereiden de leerlingen voor op hun vervolgstudie aan de universiteit. Met het vwo-diploma op zak zijn onze leerlingen uitstekend voorbereid op de vervolgstudie die zij kiezen.