TTO (Tweetalig Onderwijs)

Op het Maaslandcollege zijn alle schooltypes (mavo, havo en vwo) ook in het Engels te volgen. Wanneer een leerling dit doet, ontvangt hij of zij naast het reguliere mavo-, havo-, of vwodiploma ook een internationaal erkend Engels diploma.


In onze internationale maatschappij heeft een vloeiende beheersing van de Engelse taal een groot voordeel. Daanaast leert de leerling functioneren in een internationaal gerichte omgeving, door de vele internationale activiteiten die hij of zij uitvoert. Denk hierbij aan internationale uitwisselingen in de onderbouw en diverse EIO-activiteiten in de bovenbouw.


Het Maaslandcollege houdt meerdere keren per jaar informatieavonden waarin uitgebreid informatie gegeven wordt over het tweetalig onderwijs. Op de pagina belangrijke data staat te lezen wanneer deze informatieavonden zijn. Hieronder staat de belangrijkste informatie kort uiteengezet.


Keurmerk tweetalig onderwijs

Een school moet aan een groot aantal eisen voldoen om zichzelf een officiële tto-(tweetalig onderwijs)school te mogen noemen. Elke paar jaar worden deze eisen opnieuw getoetst. Het EP-Nuffic heeft (in opdracht van het ministerie voor OC&W) aan onze school, als enige school in de hele regio, het landelijke keurmerk voor tweetalig onderwijs en het predicaat ‘seniorschool’ verleend.

Het Maaslandcollege heeft een aantal ‘ native-speakers’ in dienst: docenten voor wie het Engels hun moedertaal is. De docenten die niet Engelstalig van geboorte zijn, zijn speciaal opgeleid om les te geven in het tweetalig onderwijs.


De leerling

Van de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen wordt verwacht dat ze bereid zijn zich in te zetten voor diverse activiteiten en dat ze zich openstellen voor nieuwe ervaringen.  Communicatie is zeker bij deze opleiding een belangrijk element: het communiceren met elkaar in het Engels (in het klaslokaal en daarbuiten) en het communiceren met andere Engelssprekenden. Het is belangrijk dat leerlingen hun best doen om zoveel mogelijk te communiceren in het Engels.


Onderbouw

De onderbouw van het tweetalig onderwijs staat in het teken van de Engelse taalverwerving. Om dit te bewerkstellingen worden veel vakken in het Engels aangeboden. Daarnaast wordt in ieder geval in het klaslokaal grotendeels Engels gesproken. Op deze manier worden leerlingen 'ondergedompeld' in de Engelse taal en worden zij deze sneller machtig.


Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen zich internationaal oriënteren. Daarom gaan de leerlingen in het eerste jaar op studiereis naar Engeland, en gaan de leerlingen in het tweede en derde leerjaar op uitwisseling.

Daarnaast zijn diverse internationaal georiënteerde activiteiten zoals theatergroepen uit Engeland en Amerika, themaweken en excursies.


Bovenbouw

In de bovenbouw legt de leerling een authentiek Engels examen af. Dit Engels examen is uniek voor tweetalig onderwijs. De beheersing van het Engels is in de bovenbouw vloeiend.

Het is belangrijk dat de leerlingen zich internationaal blijven oriënteren, en daarom organiseren zij zelf (onder begeleiding) internationaal georiënteerde stage. Daarvoor is het niet  verplicht om naar het buitenland te gaan, maar het is wel wenselijk.


Tweetalig vwo

Op het tweetalig vwo is er naast de focus op taal en de internationale oriëntatie ook bijzondere aandacht voor ontwerpen en onderzoeken, met de nadruk op onderzoeken. In de onderbouw bieden de verschillende vakken ieder jaar verdiepingsmodules aan, die het desbetreffende vak en het leren van de Engelse taalverwerving in een internationale context plaatsen. In de bovenbouw krijgen alle vwo-leerlingen het vak Global Perspectives, waarbij ze de geleerde onderzoeksvaardigheden moet inzetten om vervolgens het vak volgens de ‘standaarden van Cambridge’ onder de knie te krijgen. De tvwo-leerlingen maken in de bovenbouw het Engelse taal- en letterkundig examen Engels van het International Baccalaureate. Dat is een examen dat alle leerlingen in de internationale gemeenschap afleggen en dat internationaal wordt erkend.


Tweetalig havo

Op de tweetalige havo is er naast de focus op taal en de internationale oriëntatie ook bijzondere aandacht voor onderzoeken en ontwerpen, met de nadruk op ontwerpen. In de onderbouw biedt het Maaslandcollege modules aan zoals robotica, 3d-printen en ‘personal branding’. In de bovenbouw werken de leerlingen toe naar het ‘taal- en letterkundig examen Engels van het International Baccalaureate, een examen dat alle leerlingen in de internationale gemeenschap afleggen en dat internationaal wordt erkend.


Tweetalig mavo

Op de tweetalige mavo volgt de leerling een beproefde methode van taalverwerving. De vakken Engels, English Plus en Lichamelijke Opvoeding worden helemaal in het Engels gegeven. Daarnaast bekijken verschillende vakken welke delen zij in het Engels geven en welke delen in het Nederlands. Verder is er ruime aandacht voor internationale oriëntatie door middel van projecten, excursies en uitwisselingen. In de bovenbouw zullen de leerlingen gaan werken met vakoverstijgende projecten die in het Engels worden gegeven. In overleg met de vervolgopleidingen bieden we leerlingen de mogelijkheid om tweetalig mavo af te sluiten met een extra certificaat Engels (zoals Cambridge of Anglia).