Lesuitval

Lesuitval en leswisselingen worden, indien mogelijk, 24 uur van tevoren bekend gemaakt via de agenda in het ELO (Magister).
Wanneer een docent afwezig is dan worden in de eerste drie leerjaren de lessen tussen 9.20 uur en 14.10 uur waargenomen door andere docenten.
Leerlingen uit de vierde klas en hoger kunnen bij lesuitval studeren in de zelfstudieruimte, de aula of de hal.