havo

De afdeling havo beslaat in totaal vier leerjaren. Na de brugklas volgt de havo-onderbouw, dat zijn klas twee en klas drie. De klas is de basis van de organisatie en vormt een kleine, overzichtelijke en veilige omgeving. Tijdens de begeleidingslessen van de mentor is er veel aandacht voor het 'leren leren' en voor het welbevinden op school. Samen met de vakdocenten zorgt de mentor er ook voor dat de leerling afspraken, zoals het maken van huiswerk, nakomt.
Actief leren en samenwerken vinden we erg belangrijk. De iPad wordt daarbij als middel ingezet. Ook stimuleren we een onderzoekende houding door leerlingen regelmatig zelf onderzoek te laten doen. Verder is sociale betrokkenheid een belangrijk thema in de onderbouw. Daarom doet de leerling in de derde klas een maatschappelijke stage. Tot slot staat in de derde klas ook een uitwisseling met een school uit het buitenland op het programma.

In de bovenbouw, leerjaar vier en vijf, heeft de leerling een eigen profiel gekozen, waardoor er nog een beperkt aantal lessen met een klas zijn. De rest speelt zich af in clusters. De leerling zal meer zelfstandig moeten werken, maar ze worden daarbij intensief begeleid door mentoren en vakdocenten. Door deze intensieve begeleidingsvorm slagen we erin om het aantal zittenblijvers op havo 4 heel beperkt te houden, ruim beneden het landelijk gemiddelde.


Het onderwijs dat wij bieden kenmerkt zich als volgt:


Herkenbaar

Op onze afdeling havo heerst een vriendelijke sfeer, de  leraren zijn betrokken, zodat een leerling zich echt ‘gezien’ voelt. Veiligheid en elkaar respecteren vinden wij heel belangrijk.


Aantrekkelijk

Het onderwijs is uitdagend en gericht op het juiste niveau. Dat maakt het leren leuk.


Vormend

Buiten de traditionele vakken besteden we aandacht aan een brede vorming, zodat de leerling met zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden aan een toekomst kan bouwen. Maatschappelijke stages, uitwisselingen met scholen in het buitenland, bezoeken aan musea en de Tweede Kamer en niet te vergeten de vele culturele evenementen dragen hieraan bij.


Ondersteunend

Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. Wij helpen de leerling bij het nemen van beslissingen, ondersteunen hen bij hun studie en werken nauw samen met ouders en vervolgopleidingen. Een leerling staat er nooit alleen voor!