Afwezig / te laat / verlof

Algemeen

Je bent verplicht om de lessen volgens rooster te volgen. Je dient er rekening mee te houden dat het rooster gewijzigd kan worden, waardoor begin- en eindtijden kunnen veranderen. Afspraken voor niet-schoolse activiteiten, zoals bijbaantje of sporten, kan je pas na 17.00 uur maken.


Afwezig door ziekte

Als je door ziekte de lessen niet kan volgen, dan moeten je ouders/verzorgers op de eerste dat je ziek bent de school informeren. Dat kan digitaal via Magister (uitleg op deze site) of telefonisch (0412-667070) aan de school te worden gemeld tussen 08.00 uur en 8.30 uur.
Met behulp van de absentiebrief moet je na afloop van je afwezigheid, op het eerste moment van terugkomst op school, ingevuld en door een van je ouder(s)/verzorger(s) ondertekend inleveren bij de receptie. De absentiebrief is te downloaden door op de link te klikken.


Te laat

Als je te laat in de les komt, meld je je eerst bij de receptie. Met behulp van de schoolpas legt de receptie het te laat komen vast in Magister en krijg je een ‘te laat’ briefje mee. Alleen met dit briefje krijg je toegang tot de les.
Bij een ongeldige reden moet je je de volgende morgen voor 08.00 uur te melden. Dit komt automatisch via Magister in je rooster te staan. Denk je een geldige reden te hebben, dan kan je later op de dag je melden bij de hoofdconciërge. Deze stelt vast of je inderdaad een geldige reden had en verwijdert dan de melding uit Magister.


Verlof

Kort verlof in verband met afspraak

Als je tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan (tand)arts of vanwege een andere zeer dringende afspraak, dan dien je dit voor vertrek door middel van het ingevulde en ondertekende absentiebriefje bij de receptie meegedeeld te worden. Afspraken tijdens schooluren dien je altijd tot een minimum te beperken.

Bijzonder verlof
Alle andere vormen van (bijzonder) verlof dienen je ouders te allen tijde schriftelijk van te voren aan te vragen. Het verlofverzoek moet worden afgegeven bij de afdelingsleider, die dan aan je ouders/verzorgers laat weten of het verlof is toegestaan. Gaat het om verlof vanwege het werk van één van je ouder(s)/verzorger(s) dan lever je naast het verlofverzoek ook een ingevulde accountantsverklaring van je ouders in.

Blessurebriefje
Als je door een blessure niet mee kunt doen aan de lessen Sport en Beweging, dan kun je het blessurebriefje downloaden en invullen.