Afwezig / te laat / verlof

Afwezig
Als je één of meerdere lessen niet kunt volgen, informeren je ouders of verzorgers de school zo spoedig mogelijk. Dat kan via een telefoontje naar school voor aanvang van het eerste uur. (0412 667070)


Te laat
Kom je minder dan tien minuten te laat op school, dan ga je gewoon naar de les. De docent vermeldt in het leerlingvolgsysteem dat je te laat is in de les was. Je meldt je vervolgens de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.
Ben je meer dan tien minuten te laat, dat meldt je je bij de conciërge en wordt er een afspraak gemaakt om een uur na te komen. Daarnaast meldt je je de volgende ochtend voor acht uur bij de conciërge.

Ben je een heel uur te laat, dan meldt je je bij de conciërge en wordt er een afspraak gemaakt om twee uur na te komen.


Verlof

Voor alle vormen van verlof dienen je ouders of verzorgers een schriftelijk verzoek naar de afdelingsleider te sturen. Ook wanneer je ouders gebruik willen maken van de ‘Verlofregeling schoolbezoek’ dan moet tijdig een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de afdelingsleider.