Internationalisering

Op het Maaslandcollege wordt veel aandacht besteed aan internationalisering.

Tijdens de lessen leren leerlingen veel over andere culturen en internationale ontwikkelingen. In projectweken komen internationale politieke onderwerpen zoals het Europees Parlemen en de Verenigde Naties aan bod. Naast het verwerven van kennis leren leerlingen zich een mening te vormen over Europese en internationale kwesties en leren zij deze mening te onderbouwen met valide argumenten. Ten slotte leren zij hun mening en argumentatie te verwoorden in discussie en debat.


Uitwisselingen

Een belangrijk onderdeel van internationalisering op het Maaslandcollege is de uitwisseling. Elke leerling op het Maaslandcollege krijgt de kans om hier aan mee te doen. Tijdens zo’n uitwisseling gaat de leerling met zijn of haar klas naar een school in het buitenland. De leerlingen verblijven er in een gastgezin, en overdag gaan ze naar school en gaan ze op excursie. Op deze manier leren leerlingen de cultuur en het dagelijks leven in een ander land kennen en maken zij intensief contact met hun gastgezin. Menige vriendschap ontstaat daarbij.

De leerlingen van de buitenlandse school komen ook een week naar Nederland. Tijdens deze week verblijven de buitenlandse leerlingen bij de Nederlandse leerlingen thuis. De buitendlandse leerlingen en de Nederlandse leerlingen gaan dan samen naar school. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en excursies. Het Maaslandcollege heeft een groot internationaal netwerk en ruime ervaring met uitwisselingen, bijvoorbeeld met scholen uit Finland, Malta, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Polen en Spanje.


Extra programma’s Duits en Frans

In de bovenbouw kunnen de leerlingen meedoen met een speciaal talenprogramma voor Duits of Frans. Wanneer een leerling kiest voor het extra programma van Duits, dan sluit hij of zij dat af met een officieel Goethe-examen. Wanneer een leerling kiest voor het extra programma Frans, dan doet hij of zij het gerenommeerde Delf-examen. Beide diploma’s zijn internationaal erkend en kunnen goed van pas komen bij een vervolgstudie of in het werkveld.


Buitenlandstages

Ook kent het Maaslandcollege buitenlandstages. Voor leerlingen die tweetalig onderwijs (tto) volgen is dit een verplicht onderdeel van hun studie. Tto-leerlingen organiseren in de bovenbouw zelfstandig, onder supervisie van begeleidende docenten, een stage bij een Europese of internationale organisatie. Een leerling werkt dan ongeveer 25 uur bij deze organisatie en houden hierover een weblog bij. Op de EIO-pagina staat te lezen waar deze leerlingen allemaal naartoe zijn geweest en wat ze daar hebben gedaan.