Wiskunde voor groep 7/8

Welkom

Welkom op de website van het Maaslandcollege uit Oss. Dat je dit onderdeel bezoekt, houdt waarschijnlijk in dat je het rekenprogramma van de basisschool al afgerond hebt. Met deze site hopen we dat je interesse gewekt wordt voor het vak wiskunde dat je op het Maaslandcollege krijgt.


De website

Op deze site staan vragen waarbij je op verschillende manieren met rekenen en denken bezig bent. De opdrachten gaan over verschillende onderwerpen uit het vak wiskunde. Het kan voorkomen, dat je een week weinig (of geen) tijd hebt om aan de opdrachten te werken. Dat is helemaal niet erg, want alle opdrachten blijven tot het eind van het schooljaar op de site aanwezig.


De opdrachten

De opdrachten gaan steeds over een ander onderwerp. Over dat onderwerp worden dan vragen gesteld. Er kunnen allerlei vragen bij zitten: rekenen, tekenen, knippen, plakken, rekenmachine of internet gebruiken. Sommige opdrachten hebben een bijlage. Het is dan makkelijk om die bijlage uit te printen, zodat je deze bij de vragen kunt gebruiken. Voor elke opdracht heb je een week de tijd. Je hebt ongeveer 3 tot 4 uur nodig om alle vragen bij een opdracht te beantwoorden. Houd er wel rekening mee dat er op een aantal vragen geen echt antwoord mogelijk is (bijvoorbeeld: hoe lang denk je dat een auto is?). Niet alle opdrachten kom je op deze manier in de wiskundelessen tegen. De oranje woorden zijn begrippen die je zeker in wiskundelessen gaat gebruiken. Het gaat er vooral om, dat je op een bepaalde manier leert denken en dat wiskunde niet alleen rekenen is.


De antwoorden

De antwoorden van de opdrachten komen niet op deze website te staan. Jouw leerkracht kan de antwoorden via ons e-mail adres opvragen. Scholen uit de omgeving van Oss kunnen hier gebruik van maken. Dit hoeft niet steeds na elke opdracht, maar dat zou ook na bijv. 3 opdrachten kunnen zijn. Graag willen we dan van jullie weten met hoeveel leerlingen je de opdracht(en) gemaakt hebt en of de opdracht(en) te moeilijk (of te makkelijk), te lang (of te kort) en heel leuk (of saai) waren.


E-mail

Natuurlijk kan het gebeuren dat je vragen niet snapt of dat je niet weet hoe je het moet aanpakken. Dan kun je aan je juffrouw of meneer om uitleg vragen. Komen zij er ook niet uit, dan is er nog altijd ons e-mail adres: wiskunde@maaslandcollege.nl  Via dit e-mailadres kunnen ook de antwoorden opgevraagd worden. Lukt het niet per e-mail, dan kan de juffrouw of meneer natuurlijk ook een briefje per ‘gewone’ post sturen naar:
Maaslandcollege
Vianenstraat 1
5342 AJ Oss


Veel plezier met de opdrachten, Karin van Grinsven en Bianca van den Akker


De opdrachten

Opdracht 1: Grafen
Opdracht 1: Grafen bijlage
Opdracht 2: Rekenen allerlei
Opdracht 3: Puzzelen met ruimtefiguren
Opdracht 3: Puzzelen met ruimtefiguren bijlage
Opdracht 4: Disneyland
Opdracht 5: Geheimschrift
Opdracht 5: Geheimschrift bijlage
Opdracht 6: Vouwwerk
Opdracht 7: Negatieve getallen
Opdracht 8: Puzzelen met vierkanten
Opdracht 9: Probleemoplossen
Opdracht 10: Schaal
Opdracht 10: Schaal bijlage
Opdracht 11: Sportdag


Bovenstaande opdrachten en de antwoorden blijven eigendom van het Maaslandcollege.