Toelating en plaatsing

Het Maaslandcollege heeft verschillende soorten eenjarige-brugklassen:


Regulier

 • de brugklas mavo/havo, bestemd voor mavo- en havoleerlingen;
 • de brugklas havo/vwo, bestemd voor havo- en vwo-leerlingen;
 • de brugklas vwo, bestemd voor vwo-leerlingen.

Tweetalig

 • de brugklas t(tweetalig)-mavo/havo;
 • de brugklas t(tweetalig)-havo/vwo, bestemd voor havo- en vwo-leerlingen;
 • de brugklas t(tweetalig)-vwo, bestemd voor vwo-leerlingen.

Toelating

Voor toelating is het advies van de basisschool maatgevend.
Ons uitgangspunt daarbij is dat de leerling op een school en in een leeromgeving terecht komt waarin hij of zij het best tot zijn of haar recht komt. Voor een start op het Maaslandcollege stellen wij als minimale voorwaarde dat de leerling ten minste een mavo-advies van de basisschool heeft gekregen.


Plaatsing

Naast de toelating is ook van belang in welk type brugklas de leerling wordt geplaatst. Het advies van de basisschool is ook hierin maatgevend. Hieronder staat aangegeven in welke brugklas een leerling kan worden geplaatst met een bepaald advies.


 • brugklas mavo/havo: minimaal een mavo-advies;
 • brugklas havo/vwo: minimaal een havo-advies;
 • brugklas vwo: vwo-advies.

 • brugklas t-mavo/havo: minimaal een mavo-advies;
 • brugklas t-havo/vwo: minimaal een havo-advies;
 • brugklas t-vwo: vwo-advies.

Bij twijfel of in bijzondere gevallen vindt altijd overleg plaats met de basisschool. Zo wordt er een beslissing genomen die het meest in het belang van de leerling is. Zijn er vragen of opmerkingen omtrent de toelating en plaatsing dan kunt u terecht bij onze brugklasafdeldingsleider of brugklascoördinator. Zijn er vragen of opmerkingen specifiek over het tweetalig onderwijs dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van het tweetalig onderwijs. De contactgegevens van deze personen zijn te vinden in de schoolgids. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen tijdens een informatieavond of de Open Dag. De data hiervan zijn te vinden op de pagina belangrijke data.