Aanmelding / toelating / plaatsing

Heb je besloten dat het Maaslandcollege bij jou past?


Welkom! Wij weten dat je een uitstekende keuze hebt gemaakt.


Aanmelden


Digitale aanmelding voor de brugklas schooljaar 2020-2021 kan later in het schooljaar via een link die hier zichtbaar zal zijn.


 • Om aan te melden moet u beschikken over een geldig e-mailadres.

 • Indien u twee kinderen aanmeldt, dan heeft u voor elk kind een apart e-mailadres nodig. U kunt dus niet twee kinderen aanmelden met één e-mailadres.

 • U krijgt de vraag om een wachtwoord te kiezen en in te vullen. U wordt dan geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om tijdens het invullen te stoppen en later verder te gaan. De gegevens worden steeds tussentijds opgeslagen zodra u op de knop “Volgende” heeft geklikt. Wijzigingen blijven mogelijk tot u de aanmelding definitief heeft ingeleverd.

 • Tijdens het invullen van het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar de volgende gegevens. Houdt u deze daarom bij de hand:
  • Burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind
  • Bankgegevens
  • Indien aanwezig: onderzoeksverslagen en diagnoses van uw kind. Indien gewenst, kunt u deze ook op papier meenemen naar het aanmeldingsgesprek.

 • Na het invullen ontvangt u een e-mail met het overzicht van de door u ingevulde gegevens.

De aanmelddagen op het Maaslandcollege voor schooljaar 2020 – 2021 zijn: 


woensdag 4-3-2020 15.00-17.00 uur
19.00-21.00 uur
donderdag 5-3-2020 19.00-21.00 uur


Tijdens één van de aanmelddagen dient u het compleet ingevulde digitale aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal uitgeprint en ondertekend mee te nemen naar de school (indien u uw kind aanmeldt buiten de aanmeldperiode om neemt u deze ondertekende formulieren ook mee).
Tevens verzoeken wij u om de volgende documenten mee te nemen:


 • Advies en aanvullende kenmerken (AAK)

 • Opvatting van de ouder(s)/verzorger(s) over het overdrachtsdossier (genoemde formulieren (AAK en overdrachtsdossier) heeft u van de basisschool ontvangen)

 • Een geldig identificatiebewijs van uw kind (heeft u dit niet dan voldoet een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA)).

 • Indien aanwezig: onderzoeksverslagen en diagnoses van uw kind.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met school via telefoonnummer 0412-667070 of via info@maaslandcollege.nl
We informeren u graag.Toelating


Ons uitgangspunt is dat jij start op de school en in de leeromgeving waarin je het beste tot je recht komt. Voor een start op onze school stellen wij als minimale voorwaarde dat je een mavo-advies van je basisschool hebt.


Plaatsing


Na toelating tot onze school wil je natuurlijk weten in welk type brugklas je geplaatst kunt worden. Het advies van de basisschool is daarbij leidend:


brugklas mavo/havo: ten minste een mavo-advies;
brugklas havo/vwo: ten minste een havo-advies;
brugklas vwo: vwo-advies;
brugklas t-mavo/havo:  ten minste een mavo-advies;
brugklas t-havo/vwo: ten minste een havo-advies;
brugklas t-vwo: vwo-advies.


Zoals je weet: de t (bij t-mavo, t-havo en t-vwo) staat voor tweetalig.
Belangrijk: bij twijfel of in bijzondere gevallen vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Zo komen we tot een beslissing die het meest in jouw belang is.