Gezonde school

Waarom een voedingsbeleid op school?

Onze school is een omgeving waar gezond eten en drinken gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Kiezen voor gezond eten en drinken gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.
We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en in de automaten gevarieerd en gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
De school wil leerlingen een gezonde manier van leven aanleren. Dit uit zich niet alleen in de preventie van roken, alcohol of drugs, maar ook in het stimuleren van een gezonde keuze op het gebied van voeding en duurzaamheid.


JOGG

Het Maaslandcollege werkt samen met JOGG. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) hanteert een landelijk erkende aanpak om overgewicht tegen te gaan bij kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-19 jaar.
Het Sport Expertise Centrum (SEC) vervult binnen dit traject de rol van regisseur. Bovendien werkt zij samen met lokale instanties zoals sportverenigingen en maatschappelijke partners zoals GGD, Centrum Jeugd en Gezin en ONS Welzijn. Verder zal het lokale bedrijfsleven betrokken worden om in de komende vijf jaar te werken aan een gezonde(re) Osse jeugd.
Door middel van JOGG willen we overgewicht bij de jeugd structureel en actief aanpakken. Bovengenoemde intersectorale samenwerking moet uiteindelijk leiden tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten voor jongeren én voor meer aandacht voor voeding en beweging.


Op school

 • Wij hebben geen frituur.
 • Wij verkopen geen energiedrankjes in de kantine of in de automaten.
 • Wij hebben afgesproken dat de kantinbeheerder  ieder jaar het aanbod checkt via de Kantinescan van het Voedingscentrum, en deze uitkomst aan ons rapporteert. Als er nieuwe producten worden toegevoegd dan wordt eerst gekeken of deze producten voldoen aan de criteria voor de 'Betere keuze'.
 • Onze leerlingen kunnen zelf watertappen bij een watertap in de kantine.
 • Wij houden ouders op de hoogte van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van onze school.

In de kantine

 • Onze schoolkantine voldoet aan de 'Richtlijnen Gezonde Schoolkantine'. Het doel is om in 2017 de Zilveren Schoolkantineschaal te behalen en in 2018 de Gouden Schaal. Zilver betekent dat het aanbod ten minste voor 60% uit betere keuzes bestaat. Bij goud is de verhouding 80% betere keuzes ten opzichte van 20% minder goede keuzes.
 • De kantine biedt per aangeboden productgroep minimaal een betere keuze aan.
 • De kantine legt op de opvallende plekken alleen betere keuzes.
 • In de school wordt geen reclame gemaakt voor ongezonde producten.
 • In de kantine hangen posters over het aanbod en de gezonde kantine.

 

Automaten

Het aanbod in de automaten bestaat uit 80% gezondere producten tegenover 20% minder gezonde producten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum.

 

Duurzaamheid

 • In de toekomst willen wij duurzame producten gebruiken, afval scheiden en minder plastic gaan gebruiken en een kantine creëren waarbij aandacht is voor milieu-, dier- of mensvriendelijke producten.
 • We stimuleren een omgeving waarbij fietsen en lopen de standaard is.

 

Evaluatie

 • De school krijgt advies op maat van het voedingscentrum en is bereid om met andere partijen samen te werken (aoals de UvA en de VU).
 • Projecten worden ieder jaar geëvalueerd waardoor verbeterpunten het volgende jaar meegenomen kunnen worden.