EIO

EIO staat voor Europese en Internationale Oriëntatie. Bij een EIO-activiteit maakt de leerling  onderdeel uit van de dagelijkse gang van zaken in internationale bedrijven of instellingen. Een dergelijke activiteit gaat dus verder dan theorie; er wordt echt deel uitgemaakt van een organisatie. Wie liever niet naar het buitenland gaat, kan zijn of haar EIO-activiteit ook realiseren bij een internationaal opererende instelling of een internationaal bedrijf in Nederland.


Het voorbereiden en uitvoeren van een eigen EIO-activiteit is een verplicht onderdeel van het curriculum in de bovenbouw van het tweetalig (tto) vwo. In de bovenbouw van tweetalig (tto) havo kan de leerling ervoor kiezen om een EIO-activiteit uit te voeren.


Het doel van EIO

Het Europees Platform stelt de volgende EIO-doelen voor tto-leerlingen in de bovenbouw:


Tto-leerlingen hebben aan het einde van de Tweede Fase:

  1. EIO-kennis opgedaan binnen de vakken;
  2. deelgenomen aan internationaliseringprojecten;
  3. deelgenomen aan minstens één internationaal samenwerkingsproject.

Het Europees Platform stelt daarnaast dat leerlingen buiten de lokalen aan EIO moeten doen. Dat willen zeggen dat ze daadwerkelijk tot interactie moeten komen met mensen uit het buitenland.


Omdat een tto-leerling in de onderbouw al meedoet aan een klassikale uitwisseling, is ervoor gekozen om in de bovenbouw de internationale oriëntatie op een individueler niveau vorm te geven. Bij de EIO-activiteit in de Tweede Fase gaan de leerlingen dus niet in klassenverband, maar individueel aan de slag. Zo leert een leerling zaken voor zichzelf te regelen. Uiteraard biedt het Maaslandcollege voldoende steun en begeleiding aan de leerling om deze activiteit succesvol vorm te geven.


Wanneer

Een zelfstandige EIO-activiteit wordt uitgevoerd in de bovenbouw. Dat betekent voor leerlingen in de vierde of vijfde klas.


Hoe

Aan het einde van het derde leerjaar worden de leerlingen geïnformeerd over de verschillende EIO-activiteiten. Wanneer de leerling een keuze heeft gemaakt, kiest hij of zij een begeleider. Dit is een docent van het Maaslandcollege. De taak van de begeleider is het meedenken en assiteren bij de voorbereidingen en de uitvoering van de EIO-activiteit. Tijdens de uitvoering van de EIO-activiteit houdt de leerling een weblog bij, maar daarin een beschrijving van alle activiteiten.