Begeleiding

Leren is niet altijd even makkelijk, en soms heeft een leerling daarbij extra hulp nodig. Bijvoorbeeld wanneer een leerling moeite heeft om schoolwerk te organiseren, moeite heeft om de juiste manier van leren in te zetten, of moeite heeft om zich te concentreren. Op het Maaslandcollege bieden we drie soorten begeleiding: basisbegeleiding, vakbegeleiding en speciale begeleiding. De drie soorten begeleiding staan hieronder nader toegelicht.


Basisbegeleiding
Elke klas wordt begeleid door een mentor. De mentor is een docent, die de leerlingen bijna elke dag ziet en die de leerlingen daarnaast begeleidingslessen geeft. Tijdens die begeleidingslessen leert de mentor de leerlingen bijvoorbeeld hoe ze met een agenda om moeten gaan en hoe ze het beste huiswerk kunnen plannen. Daarnaast werkt de mentor samen met de leerlingen aan een goede sfeer in de klas, signaleert de mentor eventuele problemen en lost die samen met de leerlingen op. De mentor onderhoudt contact met de ouders is dus het directe aanspreekpunt.


Vakbegeleiding
Het kan zijn dat een leerling moeite heeft met een bepaald vak. Een leerling kan dan, op aanraden van mentor en vakdocent, zich inschrijven voor vakbegeleiding. Tijdens deze les krijgt een leerling extra uitleg en oefening voor het vak dat hij of zij moeilijk vindt.


Speciale begeleiding
Soms is er behoefte aan een ander soort begeleiding. Leerlingen kunnen kampen met bijvoorbeeld dyscalculie, dyslexie, faalangst, sociale vaardigheidsproblemen of motorische problemen. Voor hen is er speciale begeleiding op het Maaslandcollege. Alle vormen van begeleiding die met leren te maken hebben worden gecoördineerd door de zorgcoördinator en orthopedagoog, mevrouw Lieftink. Wanneer een leerling speciale begeleiding nodig heeft, geeft de mentor dit door aan mevrouw Lieftink. Zij gaat in gesprek met de leerling en ouders en onderzoekt bij welke vorm van begeleiding de leerling gebaat zou zijn. Zij houdt ook het verloop van de begeleiding bij en kijkt of deze succesvol is. Mocht er meer of intensievere begeleiding nodig zijn, dan schakelt zij andere specialisten in.


Er zijn ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zij kunnen terecht bij de Hellup-groepcoördinator de heer Knops.

Al deze vormen van begeleiding vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de keuzewerkuren (kw-uren). Klik hier voor uitleg over deze keuzewerkuren.