Aanmelding / toelating / plaatsing

Heb je besloten dat het Maaslandcollege bij jou past?


Welkom! Wij weten dat je een uitstekende keuze hebt gemaakt.


Aanmelden


Aanmelden voor het voortgezet onderwijs in de regio Oss


U wilt uw zoon of dochter aanmelden voor het Maaslandcollege, dat kan vanaf 22 februari heel eenvoudig op de speciale website die je hier kunt vinden.

Digitaal aanmelden voor klas 1 (brugklas) 2021-2022


De officiële termijn van (digitale) aanmelding loopt van 22 februari t/m 4 maart. Vanwege de lockdown hebben de basisscholen echter 2 weken langer de tijd gekregen om het schooladvies uit te brengen. Alleen in uitzonderlijke situaties zullen de basisscholen hiervan gebruik maken. Indien uw kind na 1 maart het schooladvies ontvangt kunt u tot 16 maart 2021 nog (digitaal) aanmelden. Wij verzoeken u dan om telefonisch contact op te nemen met het Maaslandcollege (0412 667070).


Indien u door omstandigheden niet digitaal kunt aanmelden, bent u met uw zoon/dochter welkom op onze school. Wij helpen u dan met het voltooien van het aanmeldingsproces. De deuren zijn open op:


Woensdag 3 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur
Donderdag 4 maart, tussen 15.00 uur en 17.00 uur


Let op: we gaan er, vanwege de huidige coronamaatregelen, vanuit dat u zich digitaal aanmeldt. Bovengenoemde opties voor hulp bij het aanmelden op school zijn uitzonderingen.


De contactgegevens van het Maaslandcollege vindt u hier.


Stap 1: digitaal aanmelden


Vanaf 22 februari 2021 kunt u via de speciale website uw zoon of dochter digitaal aanmelden voor het Maaslandcollege.


  • Voor het aanmelden heeft u een aantal documenten nodig, zoals een geldig identiteitsbewijs van uw kind en formulieren van de basisschool. Zorg ervoor dat u deze documenten bij de hand heeft.
  • Indien u twee kinderen aanmeldt, dan heeft u voor elk kind een apart e-mailadres nodig. U kunt dus niet twee kinderen aanmelden met één e-mailadres.
  • U krijgt de vraag om een wachtwoord te kiezen en in te vullen. U wordt dan geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om tijdens het invullen te stoppen en later verder te gaan. De gegevens worden steeds tussentijds opgeslagen zodra u op de knop “Volgende” heeft geklikt. Wijzigingen blijven mogelijk tot u de aanmelding definitief heeft ingeleverd.

Stap 2: documenten uploaden


Van de basisschool heeft u een aantal formulieren ontvangen:


  • Advies en aanvullende kenmerken (AAK)
  • Toelichting op advies en aanvullende kenmerken (TAAK)

Op deze formulieren van de basisschool staat informatie over uw kind die we nodig hebben voor de overdracht naar de middelbare school. Zo kunnen wij uw kind goed begeleiden bij de overstap.

Wij verzoeken u deze formulieren tijdens het aanmeldproces te uploaden als bijlagen.

Daarnaast is het mogelijk om eventuele onderzoeksrapporten of andere relevante gegevens te uploaden.


Stap 3:  Aanmelding voltooien


Wanneer u de digitale aanmelding heeft voltooid, ontvangt u van ons een digitale e-mailbevestiging. Normaal gesproken ontvangen wij u op onze aanmelddagen graag op onze school en zet u als ouder/verzorger een handtekening. Helaas is dat momenteel niet mogelijk. In plaats van een handtekening, geldt het invullen van dit formulier en het digitaal inleveren als een definitief akkoord. Op een later tijdstip ontvangen we dan nog graag een definitieve handtekening, de school informeert u nog daarover.

Tevens neemt de school contact met u op als er vragen zijn.


Toelating


Ons uitgangspunt is dat de leerling start op de school en in de leeromgeving waarin hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt. Voor een start op onze school stellen wij als minimale voorwaarde dat hij/zij een mavo- of vmbo-tl-advies van de basisschool heeft.


Plaatsing

Na toelating tot onze school wilt U natuurlijk weten in welk type brugklas uw kind geplaatst wordt. Het advies van de basisschool is daarbij leidend:


brugklas mavo/havo: ten minste een mavo-advies;
brugklas havo/vwo: ten minste een havo-advies;
brugklas vwo: vwo-advies;
brugklas t-mavo/havo:  ten minste een mavo-advies;
brugklas t-havo/vwo: ten minste een havo-advies;
brugklas t-vwo: vwo-advies.


Zoals U weet: de t (bij t-mavo, t-havo en t-vwo) staat voor tweetalig.
Belangrijk: bij twijfel of in bijzondere gevallen vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Zo komen we tot een beslissing die het meest in het belang van uw kind is.